• Hem     • Anläggningen     • Intresseanmälan     • Företagsinformation     • Samarbetspartners

Detaljplan
1998 drog vi igång projektet Viking Motor Park i Enköping. Vad som då låg framför oss hade vi inte kunnat tänka oss i vår vildaste fantasi. Allt grundläggande arbete som affärsplan, MKB, detaljplan, byggkostnadsutredningar, miljöansökan, finansiell modell samt en massa andra utredningar översteg långt mer än vad vi hade räknat med. 2008 tog Enköpings fullmäktige beslut om att godkänna detaljplanen för Viking Motor Park med siffrorna 47-4. Detta överklagades till regeringen. 2011 avslog regeringen alla överklaganden. Detaljplanen vann laga kraft, i princip ett byggnadstillstånd. En lång kamp var till ända med ett positivt resultat för oss.


 

Miljöprövningen
Mark- och Miljödomstolens dom som kom den 12 mars 2014 överklagades till Mark- och Miljööverdomstolen och därifrån vidare till Högsta Domstolen. Den 9 mars 2015 avslog HD de överklagandes begäran om prövningstillstånd. Detta innebär att även miljödelen vunnit laga kraft. Nu kan vi äntligen fördjupa arbetet med totalfinansieringen av Viking Motor Park, ett arbete som redan kommit på rätt spår!   
 

Finansiering
Fram till den 9 mars 2015, den dagen vi fick domen, har vi lagt ned mer än 9 millioner kronor på vår dröm. Finansieringen har skett genom aktieteckning, försäljning av litografier samt viss konsultverksamhet.

Det har varit stort intresse för att teckna aktier och idag har bolaget drygt 120 privatpersoner och företag som ägare. Vi ser med glädje på att antalet aktieägare ökar för var dag.

Nu jobbar vi vidare med att finansiera bygget av steg ett, landsvägsbanan. Själva banan blir av FIA Grade One standard, läs mer om det under anläggningen.

 Viking Motor Park i Enköping, Telefon 018-37 43 87