• Hem     • Anläggningen     • Intresseanmälan     • Företagsinformation     • Samarbetspartners

Detaljplan
1998 drog vi igång projektet Viking Motor Park i Enköping. Vad som då låg framför oss hade vi inte kunnat tänka oss i vår vildaste fantasi. Allt grundläggande arbete som affärsplan, MKB, detaljplan, byggkostnadsutredningar, miljöansökan, finansiell modell samt en massa andra utredningar översteg långt mer än vad vi hade räknat med. 2008 tog Enköpings fullmäktige beslut om att godkänna detaljplanen för Viking Motor Park med siffrorna 47-4. Detta överklagades till regeringen. 2011 avslog regeringen alla överklaganden. Detaljplanen vann laga kraft, i princip ett byggnadstillstånd. En lång kamp var till ända med ett positivt resultat för oss.


 

Miljöprövning
Parallellt med detaljplanearbetet bedrevs arbetet med den frivilliga prövningen hos Mark- och Miljödomstolen. Precis som vid arbetet med detaljplanen har vi engagerat, som vi ser det, de bästa miljöadvokaterna vi har i landet. Det har gett resultat. 2013 hade vi huvudförhandling i Enköping med miljödomstolen.
Den 12 mars 2014 kom Mark- och Miljödomstolens dom. Till vår glädje kunde vi se att det mesta vi yrkat på hade accepterats. Dock inte den snabbaste klassen i dragracing, Top Fuel.   
 

Finansiering

Fram till den 12 mars 2014, den dagen vi fick domen, har vi lagt ned 9 millioner kronor på vår dröm. Finansieringen har skett genom aktieteckning, försäljning av litografier samt viss konsultverksamhet.

Det har varit stort intresse för att teckna aktier och idag har bolaget drygt 70 privatpersoner och företag som ägare. Vi ser med glädje på att antalet aktieägare ökar för var dag.

Nu jobbar vi vidare med att finansiera bygget av steg ett, landsvägsbanan. Själva banan blir av FIA Grade One standard, läs mer om det under anläggningen. Viking Motor Park i Enköping, Telefon 018-37 43 87